Skip to content
Home » Nieuws » Werken met de watermonitor: hoe doen we dat?

Werken met de watermonitor: hoe doen we dat?

Een virtuele 3D-omgeving kan bij de herontwikkeling van een wijk gebruikt worden om bijvoorbeeld de klimaatadaptatie van een hernieuwde wijk te beoordelen. Een onderdeel hiervan is de WaterMonitor, een product van HydroLogic, waarbij de wateroverlast door hevige neerslag als gevolg van ons veranderende klimaat kan worden voorspeld. Deze analyse vraagt om goede integratie van verschillende software: een Cityplanner, rekenkundige modellen in Tygron en ingewonnen data van Geomaat en NEO. Anne Versleijen, stagiaire bij HydroLogic, legt uit wat er bij de integratie van deze software komt kijken en wat elk stukje van de puzzel toevoegt.

Integratie van data

‘De WaterMonitor is ontstaan uit een waardevolle samenwerking tussen diverse partijen,’ vertelt Anne. ‘Geomaat levert een gedetailleerde hoogtekaart aan en NEO heeft de VerhardingsMonitor ontwikkeld. Beide componenten zijn van essentieel belang voor het bepalen van de waterhuishouding in stedelijke gebieden. De resultaten worden vervolgens weergegeven in de 3D Cityplanner van StrateGis, waar ook de uitkomsten van andere partners worden getoond.

Anne Versleijen

Om deze koppeling te realiseren en te automatiseren, zijn verschillende stappen vereist. Een ontwerper gaat aan de slag in de 3D Cityplanner om een ontwerp voor de wijk te maken. Hierbij kunnen bijvoorbeeld wadi’s worden aangelegd en verharde parkeervlakken worden vervangen door grasbeton, zodat water gemakkelijker kan infiltreren en worden opgeslagen. Dit ontwerp moet vervolgens worden doorgestuurd naar de WaterMonitor, waar de aanpassingen automatisch worden verwerkt en het model wordt doorgerekend.’

Verhardingsgraad

‘Om de aanpassingen correct te verwerken, is het belangrijk te weten wat de verhardingsgraad is van de objecten. Zo wordt een wadi als onverhard beschouwd, en kan er voor wegen aangegeven worden of het gaat om verharde wegen of open verharding. In de 3D Cityplanner wordt aan deze eigenschap een defaultwaarde gekoppeld. Zo is dit voor een parkeerplaats ‘open verharding’, maar de ontwerper kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een parkeerplaats te plaatsen die half verhard is wanneer een grasbetonnen parkeerplaats gewenst is. Hetzelfde geldt voor de hoogte of diepte van een object. Afstemming tussen StrateGis en HydroLogic is hierbij cruciaal, zodat beide partijen begrijpen wat er bedoeld wordt en de hoogtekaart en verhardingskaart correct aangepast worden.’

Simulatie wateroverlast

‘Het bestand met de onderdelen van een nieuw ontwerp wordt naar HydroLogic gestuurd, zodat de aanpassingen kunnen worden verwerkt. De hoogte- en verhardingskaart worden op basis hiervan aangepast en worden vervolgens doorgestuurd naar de WaterMonitor in Tygron. Na de berekening moeten de resultaten opnieuw naar de 3D Cityplanner worden gestuurd via een WMS-laag (Web Map Service), een visuele representatie van de ruimtelijke geodata. In de 3D Cityplanner kan dan worden bekeken hoeveel water er op straat komt te staan bij verschillende buien in het scenario, en wat het verschil is met de referentiesituatie. De resultaten kunnen worden gebruikt door instanties zoals de gemeente om te beoordelen of de waterdiepte op straat niet te hoog is bij dergelijke extreme weersomstandigheden en of de maatregelen het beoogde effect vertonen.’

Meer weten over de WaterMonitor? Lees dan het artikel De WaterMonitor maakt de impact van maatregelen op de waterhuishouding inzichtelijk.