Skip to content
Home » Nieuws » Water niet afvoeren, maar opvangen

Water niet afvoeren, maar opvangen

HydroLogic helpt haar projectpartners inzicht te bieden in de wateropgaven van Liendert en de effecten van klimaatadaptieve ingrepen. De waterhuishouding is een groot onderdeel van de herinrichting van de wijk. ‘In Nederland komen we vanuit het idee dat water via riolering moet worden afgevoerd. In Liendert doen we het anders’, aldus adviseur Koen Reef.

In de herinrichting van Liendert draait het om een groot deel om waterhuishouding. Neerslag niet direct afvoeren, maar vasthouden. Met de expertise van HydroLogic wordt zowel gekeken naar de opgaven, zoals verharding en hoogteverschillen, als mogelijke oplossingen. ‘We kijken in de wijk naar de effecten van bepaalde ingrepen, zoals het toevoegen van groen of het weghalen van verstening’, zegt Reef.

HydroLogic is gespecialiseerd in innovatieve oplossen voor watervraagstukken, met expertise op het vlak van water en ICT. Een deel van haar expertise leent zij uit haar deelname aan het Europese project SCOREwater, waarin door middel van sensoren wordt gewerkt aan voorspellingsmodellen van wateroverlast.

Anders omgaan met de impact van klimaatverandering

Liendert is relatief oude wijk, zegt hij. Dat biedt ruimtelijk veel kansen om anders om te gaan met de impact van klimaatverandering. ‘In Nederland komen we traditioneel erg vanuit het idee dat we water zo snel mogelijk moeten afvoeren via het rioleringssysteem. De laatste jaren wordt het echter steeds warmer en blijft de grond soms langer droog. Dan is het belangrijk om in nattere perioden water op te slaan voor de drogere perioden.’

In het project zal HydroLogic zich inzetten om inzicht te krijgen in het effect van een groener Liendert, met minder verharding en minder afhankelijkheid op afvoerleidingen. ‘We onderzoeken hoe de wijk meer water in de grond kan vasthouden. Want met alleen meer groen in de wijk koelt de omgeving wel af, de watervraag neemt ook toe.’

Een nieuwe manier van kijken moet Liendert helpen omgaan met negatieve effecten van klimaatverandering. Voor HydroLogic biedt het LIVE-project een mooie testcase om nieuwe toepassingen te ontdekken en ontwikkelen. ‘Als Amersfoorts bedrijf kunnen we onze producten in onze achtertuin toepassen om te zien wat voor effect ze hebben’, aldus Reef. ‘Hopelijk vinden we iets waar bewoners, gebiedsontwikkelaars en projectmanagers in andere wijken ook profijt van hebben.’

‘Wij zijn erg enthousiast over hoe het gaat. We hopen ook echt kennisontwikkeling teweeg te brengen’, zegt de adviseur. In het grotere plaatje doet het LIVE-project ertoe doordat ze geo-partijen, maar ook de gemeente en het projectteam leren over de relatie tussen neerslag en waterhuishoudkundige kenmerken van een wijk, anders gezegd de inrichting van Liendert. Onder andere de type ondergrond en hoogteverschillen zijn dergelijke kenmerken.

Integratie met digital twin

‘Met de methode die we in dit project gebruiken, door onze expertise en data te delen in een digital twin, laten we elkaar en bewoners zien hoe je het verschil kan maken met innovatieve oplossingen.’ De digital twin spreekt volgens Reef veel meer aan bij bewoners dan nu traditionele participatiemethodes. ‘Het is laagdrempeliger en meer uitnodigend dan een standaard presentatie.’

Reef verwacht dat de digital twin, ontwikkelt door StrateGis aanspoort om vaker de aanleg van wadi’s en andere opslagmogelijkheden te overwegen. ‘Het gaat erom dat we iets nieuws neerzetten voor onszelf en de bewoners van Liendert.’