Skip to content
Home » Nieuws » Sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen

Sneller en beter onderbouwde beslissingen nemen

In het afgelopen jaar zijn heel wat data verzameld, scenario’s ontwikkeld en getoetst in de 3D Cityplanner voor de herinrichting van de Amersfoortse wijk Liendert. Hoe kijken de betrokken partijen terug op de samenwerking in het LIVE project? Tijd voor een rondje langs de velden.

Om maar met de deur in huis te vallen: de projectpartners zijn positief over de samenwerking. “Er waren korte lijntjes tussen de projectpartners, wat overleg makkelijk maakte”, vertelt Jip Grootveld, adviseur waterbeheer bij HydroLogic. “Daarnaast was er een goede sfeer, met veel vertrouwen.” Dat beamen de anderen: er kon in een prettige sfeer productief worden gewerkt. Partners waren enthousiast en hun kennis bood inzicht, inspiratie en input voor doorontwikkeling. Het leverde soms zelfs een geheel nieuw netwerk op. 

Werksessies

Werksessie 3

De werksessies versterkten de samenwerking, geeft Tim Stroomer, projectleider bij Gemeente Amersfoort, aan. “De ethieksessies over welke publieke waarden er worden geraakt door het project samen met de interne collega’s en externe partners was een mooie manier om wederzijds begrip te versterken.”

In het begin van het project was er her en der wat onduidelijkheid. Wie binnen het project het aanspreekpunt was voor de gemeente bijvoorbeeld. Onderzoeker Ido Toxopeus en projectleider Niels Schoffelen van RIVM zeggen daarover: “Vooraf was het misschien niet scherp genoeg hoe de ontwikkelde tools op vragen voor de korte termijn konden inspelen. Vanuit het project lijkt het logisch om één of twee rollen te onderkennen: een projectleider die verantwoordelijk is voor projectresultaten van de gemeente en eventueel daarnaast een ambassadeur voor het uitdragen van het project binnen de gemeente.”

Eindproduct krijgt vorm

De rol van de gemeente als projectpartner in plaats van opdrachtgever was wennen, maar had ook voordelen. Loek van Oijen van NEO: “Deze rol zorgde ervoor dat zij veel meer prijsgeven over hun denkwijze bij herinrichtingsprojecten.” Het grote aantal projectpartners maakte het een uitdaging om helder te krijgen hoe en in welke vorm het eindproduct vorm moest krijgen. Uiteinde werd dit einddoel steeds scherper. Dit was te danken aan de intensieve samenwerking met het projectteam van de herinrichting Liendert, stelt Leon Hendriks van AeroVision, penvoerder van dit project. En dat doel is “het faciliteren van het herinrichtingsproces met digitale 3D-data en tools, om daarmee de besluitvorming beter te kunnen voorbereiden en onderbouwen. Oftewel: ambities van de gemeente vertalen in meer concrete waarden, in meer extreme scenario’s en het bespreken van de keuze wat wel en niet kan in de openbare ruimte. Op deze punten was in de laatste periode van het project de samenwerking zeer intensief en positief.”

“De betrokkenheid van de gemeente om LIVE optimaal te laten aansluiten op de behoeften die er bij de verschillende interne disciplines spelen is heel waardevol. Op termijn is het daardoor eenvoudiger om LIVE structureel in de processen mee te nemen en als beleidstool te gebruiken”, bevestigt Arjan Ankerman, directeur van Future City Foundation, die verantwoordelijk is voor de communicatie en tijdens bijeenkomsten op interactieve wijze relevante informatie voor LIVE heeft vergaard.

Inzicht krijgen

Verschillende conceptscenario’s voor de herinrichting van de openbare ruimte zijn uitgewerkt. Dit resulteert in beter inzicht in welke effecten klimaatadaptieve maatregelen hebben op het herinrichtingsproces. Concrete maatregelen zijn er nog niet genomen. Wel was het een eyeopener voor de gemeente om te ontdekken hoe waardevol het ontwikkelen van een digital twin (digitale representatie) kan zijn voor de besluitvorming, geeft Stroomer aan. Carl Lankveld, projectleider bij Geomaat, spiegelt voor: “Doordat alle beschikbare (geo)data gecombineerd in te zien is voor beleidsmedewerkers, kunnen er sneller en beter onderbouwde beslissingen genomen worden. Door meer verschillende databronnen toe te voegen, kunnen er nog betere analyses gemaakt worden.” Anne Dullemond van StrateGis beaamt dat: “En: het inzicht kunnen geven aan de eindgebruiker is al een winst op zich.”

Klimaatadaptief

Wateroverlast op straat

Grootveld schetst als voorbeeld: “Door middel van de Watermonitor is het makkelijker inzichtelijk te maken welk effect klimaatverandering in de vorm van hevige neerslag kan hebben op een woonwijk. Doordat deze effecten, en de effecten van maatregelen, nu visueel gemaakt kunnen worden, zijn ze makkelijk te communiceren en wordt meer bewustwording gecreëerd. Dat draagt uiteindelijk hopelijk bij aan het klimaatadaptiever inrichten van wijken.” Hendriks: “Het belangrijkste resultaat dat heeft bijgedragen aan het bevorderen van klimaatadaptatie en verduurzaming is misschien wel de interactie die nu is ontstaan tussen wat de politiek wil en wat er in de buitenruimte kan.”

Samenwerken

Loek van Oijen van NEO denkt dat de impact van het LIVE-project kan groeien door samenwerkingen aan te gaan met andere gemeenten en relevante partijen. Tim Stroomer besluit: “De opgaves bij stedelijke ontwikkeling worden alleen maar urgenter. Dat vraagt om de ontwikkeling en inzet van slimme technologie. Daarom ligt de nauwe samenwerking met externen voor de hand. Amersfoort heeft de ambitie om (digitaal) te innoveren en continu te blijven leren.”