Skip to content
Home » Nieuws » Resultaten bewonersenquête liendert

Resultaten bewonersenquête liendert

Wilt u informatie ontvangen die de gemeente verzamelt over uw wijk? En zo ja, welke informatie ontvangt u dan graag en hoe? Deze vragen stonden centraal in de bewonersenquête die u tot en met 23 december online kon invullen. Ook stond project LIVE op 22 december op het Winterfestijn in Liendert, waar u de enquête op papier kon invullen.

Resultaten van de participatieronde

Inmiddels hebben we de resultaten van de enquête verzameld en geanalyseerd. Daaruit bleek dat mensen het liefst informatie ontvangen over de effecten van groen op de temperatuur in de wijk en op de gezondheid. En over de bereikbaarheid van de wijk als straten eenrichtingsverkeer worden. Op de vraag wat inwoners met de informatie zouden willen doen, antwoordden de meesten dat zij graag willen zien welke plannen er zijn voor hun straat en welke gevolgen deze plannen hebben. De website en bewonersavonden werden het meest gekozen als middel om informatie te ontvangen. Ongeveer de helft van de participanten heeft aangegeven graag te willen meedenken over de manier waarop inwoners informatie krijgen.

Wat gebeurt er met uw mening?

De resultaten van de vragenlijst neemt de gemeente mee bij toekomstige beslissingen over de (her-)inrichting van de openbare ruimte in Liendert. Ook nemen we contact op met de mensen die graag meedenken en hun contactgegevens hebben achtergelaten. Welke vorm dit uiteindelijk krijgt weten we nog niet. We werken graag met u samen om tot een gedeeld beeld te komen van wat er gedaan moet worden en op welke manier. U weet tenslotte het beste hoe we de inwoners (u en uw buren) kunnen betrekken.