Skip to content

projectpartners

Geomaat gaat een zo volledig, nauwkeurig en betrouwbaar mogelijke (data)basis genereren van de wijk Liendert. Door gebruik te maken van (o.a.) drones en mobile mapping data zorgt zij voor een accuraat en actueel databestand van de belangrijkste kenmerken van de fysieke leefomgeving.

AeroVision zal als penvoerder het project coördineren en inhoudelijk als ketenregisseur een verbindende rol spelen om het aanbod op de vraag af te stemmen.

Het RIVM zal de Groene Baten Planner beschikbaar stellen en door ontwikkelen binnen dit project. Daarbij zit veel meerwaarde in samenwerking met de geo-ondernemers, bijvoorbeeld als het gaat om data die als input gebruikt kan worden en de synergie met een aantal van de andere producten en diensten.

De gemeente Amersfoort coördineert het project samen met AeroVision. Daarnaast test zij de ontwikkelde producten en diensten in de praktijk bij de herinrichting van de wijk Liendert.

HydroLogic richt zich samen met NEO op de ontwikkeling van de WaterMonitor. Deze tool maakt op wijk- en stadsniveau inzichtelijk waar en wanneer er teveel of te weinig water is.

StrateGis richt zich op het verzamelen, in kaart brengen en gebruiken van data gericht op de sociale aspecten van de wijk. Daarbij zal onder meer data uit sociale media, buurtapplicaties en voorziening gebruikt worden.

De Future City Foundation verzorgt de marketing, communicatie en disseminatie van het project. Hierdoor wordt de opgedane kennis optimaal benut en verspreid.

NEO ontwikkelt BoomPlus: een gedetailleerde bestand en weergave van bomen in de wijk. Hiermee worden visualisaties waarheidsgetrouwer, en analyses verrijkt. Daarnaast zijn ze samen met HydroLogic betrokken bij de ontwikkeling van de WaterMonitor.

Waaraan wij bouwen >>>>>