Skip to content
Home » Nieuws » Kijken met de bril van de gebruiker

Kijken met de bril van de gebruiker

AeroVision adviseert het projectteam van de gemeente Amersfoort om de juiste keuzes te maken in de herinrichting van de Amersfoortse wijk Liendert. Op basis van beschikbare data, afkomstig van verschillende projectpartners. Managing partner Leon Hendriks licht de rol van zijn bedrijf toe, die hij omschrijft als ketenregisseur.

AeroVision is volgens Hendriks precies opgericht voor de taak die zij in het LIVE-project op zich zal nemen: het helpen van gebruikers, zoals de bewoners van Liendert en de gemeente Amersfoort, bij het maken van de juiste keuzes met de juiste data. Die data is afkomstig van de projectpartners van AeroVision. ‘Wij zijn de link tussen de gebruikers van de herinrichting en de leveranciers daarachter’, aldus Hendriks.

Alles betreffende de herinrichting van Liendert roept vragen op, zegt hij. Het zijn vragen die leven bij veel ambtenaren op de afdelingen die gaat over vergroening, riolering, gemeentelijke voorzieningen en openbaar beheer.

‘Het projectteam heeft natuurlijk doelstellingen en opdrachten voor wat de herinrichting van de wijk moet veranderen. Voor een groot deel gaat het dan om klimaatadaptatie, maar ook hoe dat vervolgens de manier van groenbeheer verandert’, legt Hendriks uit.

Samenwerken staat centraal

Samen met de projectpartners zal AeroVision scenario’s uitwerken, om te laten zien hoe klimaatadaptieve ingrepen leiden tot positieve gevolgen voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast in Liendert. Hendriks: ‘We leggen het projectteam, bewoners en de gemeente Amersfoort varianten voor. Zo krijgen ze inzicht in hoe de wijk eruit kan komen te zien wanneer je bepaalde prioriteiten stelt.’

De samenwerking vindt hij erg belangrijk, niet te minste die met de bewoners. ‘We laten gedurende het project zien op welke data we onze scenario’s ontwikkelen. Dat communiceren we open richting bewoners en alle andere geïnteresseerden’, aldus Hendriks. Via een buurtapp zal zijn bedrijf belevingsdata verzamelen om te kunnen bepalen welke ‘versie’ van Liendert het beste bevalt.

Juist die combinatie van databronnen, van geo-data tot input van Amersfoorters, biedt de meeste ruimte voor analyse. Niet alleen de technische data doet ertoe, vindt Hendriks. ‘Sociale data laat zien of de herinrichting naast klimaatadaptief, ook voor een prettiger Liendert zorgt als er geen nood aan de man is.’

‘Ons consortium werkt straks graag mee aan andere projecten die met dezelfde opgaven zitten als hier in Liendert’, aldus Hendriks. Volgens hem willen veel gemeenten wat LIVE is, namelijk het effectiever gebruiken van data die zij in huis hebben. ‘Wij willen andere geo-bedrijven, die misschien nog wat minder ver zijn, laten zien wat er mogelijk is door samen in een soortgelijk project te stappen.’

Hendriks zegt tevreden te zijn als blijkt dat LIVE aantoont dat de innovatieve werkwijze succesvol is. ‘We moeten laten zien dat onze manier van werken onderaan de streep gemakkelijker is. Het is niet de bedoeling dat andere partijen hetzelfde opnieuw gaan doen.’

Hendriks is benieuwd welke andere bedrijven en gemeenten zich zullen melden als het LIVE-project haar eerste resultaten kan laten zien. ‘Het LIVE-project vraagt om veel investeringen, naast Europese subsidie  investeren de projectpartners samen zo’n zeven ton extra. Maar uiteindelijk betaalt het zich uit in talloze voorbeelden van inspiratie, daar geloof ik in.’