Skip to content
Home » Nieuws » Interactieve kennissessie LIVE

Interactieve kennissessie LIVE

Bij de herontwikkeling of herinrichting van een straat, buurt, wijk of gebied
staat de leefbaarheid voorop. Binnen het project LIVE heeft de
gemeente Amersfoort met haar projectpartners onderzocht of en hoe data
overzichtelijk kan worden gemaakt en gebruikt om effecten van beoogde
ingrepen op de leefbaarheid zichtbaar te maken.

Ben jij binnen een gemeente bezig met de herinrichting en/of herontwikkeling van grote of kleine gebieden? Dan nodigen de gemeente Amersfoort en haar partners van project LIVE je graag op donderdag 29 februari vanaf 15.00 uur uit om samen te leren van de lessen uit het project. Wat zijn voordelen van werken met data? Wat kunnen resultaten zijn? Hoe kan datagedreven en integraal werken antwoord bieden op de ruimtelijke opgave waar jij mee te maken hebt?

Je leert onder andere over:
– een andere manier van werken aan herinrichting en/of herontwikkeling
– efficiënt werken met 3D data, scenario-analyses en digital twins?
– lessen die in het project zijn geleerd
– effectief ondersteunen van het besluitvormingproces
– effecten van werken met actuele informatie op de samenwerking tussen disciplines

Programma
15.00 uur – Inloop
15.15 uur – Woord van Welkom
15.25 uur – AeroVision
• Korte projectterugblik
• Beoogde resultaten / Behaalde resultaten / Lessons Learned
15.45 uur – StrateGis
• Demonstratie LIVE
16.05 uur – Gemeente Amersfoort
• Deelt ervaringen en voordelen van deze nieuwe manier van werken
• Welke kansen en knelpunten zijn er?
16.25 uur – Samen aan de slag
• Do’s & Don’ts van werken met data
17.00 uur Afsluitende borrel