Skip to content

FAQ

De gemeente gaat de komende jaren de straten en het groen in Liendert opknappen. Om die plannen goed te kunnen maken verzamelen we informatie. Bijvoorbeeld over hoe gezond bomen zijn, hoe de straat en stoepen er bij liggen en of er voldoende groen in de wijk is om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Met deze gegevens brengen we de staat van de wijk in kaart.

De verzamelde informatie verwerken we tot verschillende producten en diensten gericht op het verbeteren van de openbare ruimte en het klimaatadaptief maken van de wijk. Zo maken we met de gegevens een 3D-weergave van de wijk , gebruiken we het om een analyse te maken van de bomen in de wijk en gebruiken we het om te analyseren waar we water kunnen bergen in de wijk.

 

Deze analyse én de punten uit het wijkperspectief Liendert dat in 2021 samen met bewoners is opgesteld gebruiken we bij de plannen om de wijk prettiger te maken om in te wonen, werken en recreëren.

Het in beeld brengen van de wijk is uitgesteld. De nieuwe startdatum is 31 oktober. Vanaf die datum zal in een periode van 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden, de drone vliegen en de scanauto rijden.

Drones zijn een bewezen methode waarbij hoge nauwkeurigheden en detailniveaus behaald worden. Hoger dan met satellietbeelden. De drone heeft een 100 Megapixel camera voor het hoogste detail- en nauwkeurigheidsniveau. Door dit detailniveau kunnen we effecten van ingrepen in de openbare ruimte doorrekenen.

De inzet van drones (en zeker deze mooie grote en geavanceerde drones) blijft toch altijd een mooi gezicht voor veel mensen. Ter plekke komen kijken is daarom altijd mogelijk. Houd er echter wel rekening mee dat de medewerkers geconcentreerd bezig zijn met hun werk.

Nee, alle personen worden automatisch geblurd. Daarnaast zal er ook een handmatige controle plaatsvinden. Zie het antwoord hieronder voor een uitgebreide beschrijving hoe de verzamelde informatie wordt geanonimiseerd.

Nee, dit kan niet. Door de beelden vanuit verschillende hoeken te maken ontstaat een spiegeling in de ramen. Hierdoor zijn de meeste woningen niet in te zien. Daarnaast worden personen automatisch geblurd, ook als zij achter een raam staan. Ook zal er een handmatige controle plaatsvinden. Zie het antwoord hieronder voor een uitgebreide beschrijving hoe de verzamelde informatie wordt geanonimiseerd.

Het proces is als volgt:

Stap 1: Inwinnen Ruwe foto’s.
Stap 2: Automatisch blurren van de ruwe foto’s.
Stap 3: Handmatige controle van de geblurde foto’s.
Stap 4: Originele ruwe foto’s worden verwijderd.
Stap 5: Geblurde foto’s worden gebruikt om het 3D Model te maken.
Stap 6: Na het genereren van het 3D Model wordt nog een aanvullende handmatige controle gedaan om de beelden te anonimiseren.
Stap 7: Alleen het 3D Model zal gepubliceerd worden. De geblurde foto’s zullen niet beschikbaar gesteld worden.

De ruwe data (stap 1) gaat alleen door de handen van Geomaat en Eyefly en zal niet worden gedeeld met andere projectpartners. Na de verwerking van de gegevens, wordt de ruwe data ook gewist (stap 4)

Alleen Geomaat en Eyefly kunnen bij de ruwe beelden. Na de bewerking worden de ruwe beelden gewist. Alleen de bewerkte beelden worden openbaar in het 3D model.

Binnen dit project werken de Amersfoortse bedrijven Geomaat, AeroVision, NEO, HydroLogic, StrateGis, de Future City Foundation, de gemeente Amersfoort en het RIVM samen aan een innovatieve bijdrage aan de herinrichting van de openbare ruimte. Het bureau AeroVision is penvoerder namens alle partners. Er geen sprake van een opdrachtgever of opdrachtnemer. Aan dit project leveren alle partijen, met eigen investeringen, hun eigen specifieke bijdrage om tot een gezamenlijk project resultaat te komen.

Dan kunt u een mail sturen naar info@eyefly.nl met uw verzoek en adresgegevens. Er wordt naar aanleiding van uw mail spoedig contact gezocht om een oplossing voor te stellen en te bespreken.  

Ja, dit is nodig. De bedrijven Geomaat en Eyefly hebben de vergunningen om dit te mogen doen.

Medewerkers van het bedrijf Eyefly, gespecialiseerd in het maken van professionele dronebeelden voor inspectie en metingen, besturen de drones. Zij zijn gecertificeerde drone-operators.

De drone maakt luchtfoto’s van de volledige wijk. Er wordt gewerkt met de techniek fotogrammetrie om alle foto’s te verwerken. Dit is een methodiek waarbij duizenden foto’s ingewonnen worden die vervolgens ‘aan elkaar gerekend’ worden tot een 2D plattegrond. De foto die dan ontstaat is vergelijkbaar met een foto van Google Earth maar dan met een veel hogere resolutie.

Dronebeeld door Eyefly

Dronebeeld door Eyefly

Op de auto is een 3D-laserscan systeem gemonteerd. Hiermee wordt de omgeving in gedetailleerde punten gescand. Deze punten vormen een zogenoemde 3D-puntenwolk.  De punten moeten met elkaar verbonden worden zodat ze samen een object vormen. Dit proces kun je vergelijken met een kleurboek waar verschillende punten met nummers instaan. Hier moet je ook de verschillende punten met elkaar verbinden om te zien hoe het gehele plaatje eruit ziet. Het eindresultaat is een nauwkeurig overzicht van de werkelijkheid. Hieronder een beeld hoe een 3D-puntenwolk eruit ziet.

3D-puntenwolk door Geomaat

Door de route meerdere keren te rijden, kunnen we controleren of de GPS-berekeningen goed zijn. Bovendien zorgen we er op deze wijze voor dat de gegevens die we inwinnen zo compleet mogelijk zijn.

Na het verzamelen van de gegevens worden het 2D model van de drone en het 3D model van de laserscanauto gecombineerd tot een gedetailleerde digitale kopie van de wijk. Als deze klaar is wordt die op een wijkbijeenkomst gepresenteerd aan geïnteresseerde buurtbewoners. Daarna volgt een fase waarin mogelijke ingrepen in de digitale kopie worden doorgerekend. Zoals waar het beste groen toegevoegd kan worden, of welke maatregelen het meest effectief zijn om wateroverlast tegen te gaan.

U kunt hierover contact zoeken met de gemeente Amersfoort via telefoonnummer 14033. Ook kunt u ons via Whatsapp (telefoonnummer 06 5750 5302) bereiken. En op www.amersfoort.nl/contact vindt u nog meer contactmogelijkheden.