Skip to content
Home » Nieuws » “Een wijk herinrichten vraagt om discussie: wat vind je belangrijk en wat niet?” 

“Een wijk herinrichten vraagt om discussie: wat vind je belangrijk en wat niet?” 

Bij de herontwikkeling van de wijk Liendert in Amersfoort komen uiteenlopende partijen samen in het LIVE-project. Het is de kunst om daarbij vraag en aanbod goed in beeld te krijgen, bij elkaar te brengen en op elkaar te laten aansluiten. AeroVision speelt daar een sleutelrol in als ketenregisseur binnen het project. Leon Hendriks, managing partner van AeroVision verklaart: “Wij schaken met de partners op meerdere borden en proberen alles bij elkaar te krijgen.” 

AeroVision is van begin af aan betrokken bij het LIVE-project. Een uitdagende klus, beaamt Hendriks, omdat het een groot project is met uiteenlopende wensen en verschillende disciplines van de gemeente. “Bij de herinrichting van openbare ruimte heb je veel verschillende disciplines, van waterbeheer, groenbeheer en bewoners tot netwerkbeheerders, infrastructuur en stedenbouwkundigen. Dat is best ingewikkeld en maakt dat het voor de gemeente een uitdaging is om een plan te vormen.”  

Partijen bij elkaar brengen

 Voor de gemeente is het praktisch om te weten welke behoeften er leven, wat de opties zijn om deze ambities te realiseren en ook hoe. Voor de ondernemers is het de uitdaging om met een integraal concept te komen. “Daarbij moeten ze elkaars gegevens gebruiken om antwoord te kunnen geven op vragen, bijvoorbeeld hoe gezond of groen de wijk wordt. Wij schaken op meerdere borden en proberen de juiste partijen bij elkaar te brengen en over elkaars drempels te laten stappen. Dat is een leuk speelveld. Alle informatie komt samen in de 3D Cityplanner. Scenario’s en visies laten zien of en hoe doelstellingen haalbaar zijn. Zo kan de gemeente weloverwogen keuzes maken over hoe de wijk moet worden ingericht.” 

Het project is voortvarend gestart met onder andere het ophalen van de informatiebehoefte vanuit het projectteam van masterplan Liendert en de verschillende domeinen binnen de gemeente. Nadat de focus en de verwachtingen van de gemeente waren geformuleerd, zakte het tempo wat in door allerlei redenen. “Een van de eerste acties van de projectpartners was het inwinnen van geodata voor de hele wijk. Daarbij hoort natuurlijk ook het informeren van de inwoners en het meenemen van politiek bestuurders. Het is een heel proces dat zorgvuldig moet worden voorbereid.”

Zoek elkaar op 

Leon Hendriks

Om de vinger goed aan de pols te houden, en ervoor te zorgen dat diverse onderdelen van het project goed aansluiten bij de tijdlijn van de herinrichting van Liendert, is er wekelijks een overleg tussen de projectleiders vanuit de gemeente en AeroVision. Hierbij faciliteert AeroVision zodat de effecten van keuzes inzichtelijk worden. “Niet alles aan de vraagkant kan, want de ruimte is beperkt, dus je moet keuzes maken.” Dat vergt soms creatief denken. Hendriks: “Wij helpen om wat vrijer in scenario’s te denken. Daarom hebben wij een tweedelige workshop gehouden om mensen out of the box te laten denken.” Een ander belangrijk aspect is samenwerken. “We benadrukken steeds om met elkaars gegevens en tools aan de slag te gaan. Zoek elkaar op, kijk waar je elkaar kunt versterken.”

Verschillende ambities

 De wekelijkse overlegmomenten worden positief ervaren, geeft hij aan. “Dat houdt de vraag erin. Je weet wat er speelt en kan meteen doorpakken. Bedrijven zijn heel enthousiast om dit LIVE-project tot een succes te maken.” Een nadeel bij een herontwikkeling van, zoals in dit geval, een wijk is dat iedereen er iets van vindt. “Wij zien de worsteling in het projectteam herinrichting Liendert om aan de verschillende ambities van het college te voldoen. Dat is niet negatief. Wij zijn ervoor om de discussie te faciliteren en met de LIVE-partners te laten zien: wat is het effect van een bepaalde keuze voor de openbare ruimte? Kun je je keuze onderbouwen? Wil je er daarna van afzien of zet je het door ten koste van alles? Oftewel: wat vind je belangrijk en wat niet? Daar confronteren wij je dan mee.” 

Communiceer 

Tegelijkertijd is het van belang dat de gemeente de inwoners meeneemt in de plannen rondom de herontwikkeling van de wijk Liendert. ‘Communiceer en laat zien’, is dan ook het devies van Hendriks. “Welke keuzes zijn er gemaakt en waarom? Maak dat duidelijk, op een laagdrempelige manier.” Er is dan ook een app in ontwikkeling, die in beeld brengt hoe de wijk eruit komt te zien en wat er gaat veranderen. Het streven is dat de app in gebruik blijft. “Het LIVE-project is een toekomstvisie. Liendert verandert niet in één keer, dat is een proces en daar maken inwoners onderdeel van uit.”