Skip to content
Home » Nieuws » Earth Valley gelanceerd : het nieuwe ecosysteem in de regio Amersfoort – Utrecht

Earth Valley gelanceerd : het nieuwe ecosysteem in de regio Amersfoort – Utrecht

Vanuit het historisch middelpunt van Nederland is een nieuwe beweging gestart om de maatschappelijke ambities tot 2050 waar te maken. Vrijdag 11 maart lanceerden Amersfoort en ROM Utrecht Region vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort een nieuw ecosysteem onder de werktitel Earth Valley. 

De vraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot. Met gebundelde research, innovatie, internationale tenders, talentvorming en educatie kunnen we meer inzichten krijgen uit vitale data sets. Versnellen, door gedeelde kennis en innovaties. Beter voorspellen hoe de toekomst zal zijn. En hem daarmee beter inrichten. Alles wat daarvoor nodig is, zit hier. In Earth Valley.

Een ecosysteem met een onderscheidende positionering, waarin ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen en vernieuwende kennis actief inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Maatschappelijke opgaven integraal aanpakken

In aanwezigheid van gasten uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen sprak Helga van Leur met verschillende experts op het gebied van circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. In paneldiscussies gingen zij in op de kansen die Earth Valley biedt om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Ook de cruciale rol van data en digital twinning en het belang van het opleiden van talent in de gehele kennisketen (van mbo tot wo) kwamen aan bod.

Betrokken bestuurders, ondernemers en opleiders spraken na afloop van het programma van een veelbelovende start. ‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zei Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. ‘Omdat alle partijen die aanwezig zijn zich echt committeren aan samenwerking binnen Earth Valley. Dat hebben we heel hard nodig. De geosector is klein in Nederland, maar de impact ervan op de maatschappelijke vraagstukken is vele malen groter – zeker als we de krachten bundelen.’

Kijk de uitzending

Bekijk hieronder de uitzending terug van de lancering van Earth Valley in Amersfoort.