Skip to content
Home » Nieuws » Bewoners meenemen in het toekomstbestendig maken van de wijk

Bewoners meenemen in het toekomstbestendig maken van de wijk

De oude inrichting van de Amersfoortse wijk Liendert wordt ingehaald door klimaateffecten. Als het ligt aan Cora van Zwam, projectleider bij de gemeente, neemt het LIVE-project haar bewoners mee in het toekomstbestendig maken van hun woonomgeving. ‘Als gemeente willen we weten welke plekken hun geliefd zijn, zodat we weten wat we moeten laten staan.’

Het LIVE-project vervangt in feite de hele openbare ruimte van Liendert, zegt Van Zwam. Van haar straten tot de groenvoorzieningen, alles wordt op basis van data herzien. In de wijk spelen een aantal opgaven, zichtbaar door de toenemende klimaateffecten. Zo zijn de straten in de wijk breed en ingericht op de auto.

Liendert kent daarentegen ook veel grote groenvoorzieningen. Dat klinkt in eerste instantie goed, maar het groen ligt ter hoogte van de stoep. Is de grond verhard, wat veroorzaakt wordt door lange droge perioden, dan stroomt regenwater de verharde straat op.

‘Het is een oude jaren zestig wijk met veel rijtjeswoningen en wat hoogbouw langs de randen. Hier wonen veel mensen van verschillende achtergronden en een lager socio-economische status. De herinrichting is hier welkom’, zegt Van Zwam. Zij interesseert zich in hoe het LIVE-project klimaatadaptieve oplossingen kan onderbouwen met data, maar wellicht nog meer hoe het de bewoners aan een fijnere wijk helpt.

Actief betrekken

Van Zwam hoopt de bewoners in Liendert dan ook mee te nemen in het proces van LIVE. ‘Als we onze bevindingen straks presenteren in een driedimensionale weergave, een digital twin, kunnen we bewoners dan laten meedenken hoe de wijk eruit moet komen te zien?’ Die vraag speelt sterk bij de gemeente, zegt zij.

‘Niet alleen de technische data doet ertoe. We willen van bewoners ook weten welke plekken in de wijk bij hen geliefd zijn. Daarop kunnen we beslissen wat we laten staan of waar we meer van toe kunnen voegen’, aldus Van Zwam. Bewoners van Liendert hebben zeggenschap in de herinrichting van hun wijk. Voorzieningen die zij graag gebruiken, zullen niet zonder reden verdwijnen. Oplossingen aangedragen vanuit LIVE zullen de wijk enkel versterken.

Daarin valt in alle richtingen te denken. ‘Het groen in de wijk ligt boven straatniveau. Je kan die velden lager aanleggen en gradaties aanbrengen. Dat biedt kansen om er gelijk een voetbalveld aan te leggen als bewoners dat willen. Of misschien kunnen we een weg transformeren tot fietsstraat, veel smaller zodat er ruimte ontstaan voor groen aan beide kanten.’

Binnen de gemeente Amersfoort zijn twee projectteams actief voor het LIVE-project. De eerste groep is sterk verbonden met de projectpartners en hebben kennis in huis over ICT en digital twins. Voor het andere team, gericht op inrichten en beheren van Liendert, is het nog afwachten met welke innovatieve oplossingen het LIVE-project zal komen. ‘Laat maar zien waarmee jullie komen, zullen zij vast denken’, grapt Van Zwam.

Met wat voor oplossingen LIVE ook zal komen, het project zal in Liendert een poging doen om een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken van de ruimtelijke vraagstukken die er zijn. Het zal de gemeente ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als: ‘Wat is er nodig om Liendert de komende tientallen jaren prettig te houden?’ en ‘Wat hebben bewoners hiervoor nodig?’

‘Het is mij nu al wel duidelijk dat geo-data en het toepassen van innovaties in planvorming de nieuwe norm gaan worden. Dat gaat overal worden toegepast’, aldus Van Zwam. Toekomstige planvorming draait volgens haar om aan de voorkant weten wat je doel is, zonder nieuwe mogelijkheden uit te sluiten.

‘Of andere gemeenten straks precies kopiëren wat wij voor ogen hebben in het LIVE-project, dat weet ik niet. Maar de gemeente Amersfoort wil verder kijken dan de data die ze al heeft, zij wilt juist onderzoeken waar ze nog geen data over heeft.’