Skip to content

Het LIVE project zorgt voor inzicht voor ruimtelijk inrichten van de stad. Dit door ontwikkeling van innovatieve geo-oplossingen die het mogelijk maken om gericht klimaatadaptieve maatregelen te kunnen nemen. Deze inzichten komen bij elkaar in een 3d-omgeving die ingezet wordt voor de herinrichting van de Amersfoortste wijk Liendert. 

Projectupdates

Projectpartners

Neem een kijkje in de 3d omgeving​​

Liendert bestaat sinds enige tijd ook digitaal. De door Strategis Groep ontwikkelde software zorgt er voor dat we digitale informatie over Liendert bij elkaar kunnen brengen en visueel kunnen weergeven. Deze digitale informatie wordt aangeleverd door Geomaat, Hydrologic, NEO en verschillende overheidsinstanties zoals het RIVM. Als je deze informatie bij elkaar brengt, ontstaat er een totaalbeeld van de wijk waar allerlei inzichten uit te halen zijn: Inzichten over nieuwbouwplannen in de wijk, de impact van aanpassingen in de openbare ruimte zoals het plaatsen of weghalen van een boom of inzicht over de afvoer van regenwater bij een grote regenbui. Vervolgens kunnen we de wijk van de toekomst gaan vormgeven in diezelfde 3D-omgeving. Zo weten we weer een stuk beter wanneer er welke maatregelen genomen moeten én kunnen worden om de wijk kwalitatief een stukje beter te maken. Let op! De 3D omgeving is nog in ontwikkeling.